Samenwerken aan de buurt

Privacy policy

Privacyovereenkomst Buurbook 24 mei 2018

Voor de volledige gebruikersvoorwaarden inclusief de privacy-overeenkomst klik hier

1.  Privacy en bescherming van uw gegevens.
Teneinde het gebruik van BUURbook zo veilig en onbeperkt mogelijk te laten plaatsvinden waarborgt BUURbook de privacy van haar gebruikers. De verwerking van gegevens van onze gebruikers is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals vastgelegd in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder is het volgende van belang te weten:

 1. BUURbook is grotendeels ook zonder account toegankelijk. Dat betekent dat alle informatie op BUURbook openbaar toegankelijk is en door anderen kan worden bekeken. Het betekent ook dat organisaties als google toegang hebben tot deze informatie en data verzamelen tbv hun services.
 2. Als je iets wilt toevoegen aan BUURbook is het nodig een account aan te maken. Daarvoor vraagt BUURbook alleen die gegevens die nodig zijn om BUURbook goed te laten werken. Deze gegevens verkopen we niet en verstrekken we nooit zonder uw toestemming aan derden. U kunt ook inloggen met facebook, twitter, LinkedIn, Google+ of Microsoft. Als u dat doet vragen we bij deze partijen alleen die gegevens op die minimaal nodig zijn om een profiel aan te maken op BUURbook.
 3. De gebruikersgegevens, die BUURbook eventueel met uw toestemming (als uw een account aanmaakt) verkrijgt om BUURbook goed te kunnen laten werken zijn: uw forumnaam, uw postcode, email-adres, een foto en IP-adres en, als u ook berichten wilt plaatsen en de BUURstand wilt invullen: uw naam, straat en huisnummer en woonplaats en als u dat wilt de soort gebruiker anders dan bewoner (ondernemer, werkzaam bij een gemeente, etc), de naam van uw organisatie en uw functie bij deze organisatie.
 4. Van deze persoonsgegevens wordt, als u zich registreert als bewoner alleen uw forumnaam en profielfoto zichtbaar en alles wat uw verder zelf invult op uw profielpagina.
 5. Als u in uw gegevens aangeeft dat u een organisatie bent wordt ook zichtbaar de soort organisatie, de naam van uw organisatie en uw functie bij deze organisatie en de locatie van uw organisatie (tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt) en alles wat uw verder zelf invult op uw profielpagina.
 6. BUURbook registreert alleen de volgende informatie over haar gebruikers: wanneer u inlogt op BUURbook, als u een pagina liked, een bericht of bijlagen plaatst of reageert op een bericht of iemand een privébericht (BUURmail) stuurt, stemt op een poll of de BUURstand invult.
 7. Deze informatie wordt niet zichtbaar voor andere gebruikers van BUURbook met uitzondering van uw berichten, uw reacties op berichten, als u een reactie of een berichtpagina leuk vind of niet. Als u iemand een BUURmail stuurt krijgen alleen degene aan wie u deze BUURmail stuurt dat te zien. Als u een reactie of een ‘vind ik leuk’ geeft in een besloten groep, krijgen alleen de andere leden van deze besloten groep dat te zien.
 8. BUURbook werkt in elke buurt waar zij actief is met een communitybuilder, die actief nieuwe buren ‘werft’, verbindingen legt in de buurt en, als u daar toestemming voor geeft kan assisteren bij het gebruik van BUURbook door uw account over te nemen. Uw forumnaam en postcode is zichtbaar voor deze communitybuilder om te kunnen bepalen in welk postcodegebied nog nieuwe buren kunnen worden geworven. Overige privé-gegevens en -instellingen en persoonlijke berichten of buurgroepen zijn nooit zichtbaar voor deze communitybuilder, ook niet als u toestemming hebt gegeven voor assistentie.
 9. We delen uw persoonlijke informatie niet op andere wijze met derden zonder uw toestemming, tenzij:
  • wettelijk of door rechterlijke uitspraak vereist
  • noodzakelijk om onze gebruiksovereenkomst af te dwingen bij misbruik
  • dat nodig is om onze services uit te voeren omdat u wilt kunnen inloggen met facebook, linkedin, twitter, google+ of microsoft of iets wilt delen via facebook of twitter
  • om via onze mailserviceprovider e-mailberichten naar u te kunnen sturen om uw op de hoogte te kunnen houden van nieuwe berichten, reacties op uw berichten of op door u gevolgde berichten of bij belangrijke informatie, bijvoorbeeld een herziening van deze privacyvoorwaarden. Hiervoor delen we uw e-mailadres en de e-mail die we u sturen met onze mailserviceprovider.
 10. Bij gebruik van de knop: ‘mail een BUUR’ of ‘nodig meer buren uit’ verzamelt BUURbook geen e-mailadressen van contacten van haar gebruikers voor haar eigen promotie.
 11. BUURbook maakt voor analyse van websitebezoek gebruik van Google Analytics. Analytics verzamelt informatie en gebruiksstatistieken over BUURbook zonder bezoekers persoonlijk te identificeren. BUURbook heeft hierover een verwerkingsovereenkomst getekend met Google die inhoudt dat het IP_adres wordt gemaskeerd en dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten zoals advertenties, etc.
 12. Op BUURbook zijn knoppen opgenomen om pagina’s of reacties te kunnen delen op Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Als je op deze knoppen klikt en op facebook, respectievelijk twitter bent ingelogd verzamelen facebook respectievelijk twitter informatie over jouw surfgedrag op BUURbook. Wij hebben geen invloed op welke informatie facebook en twitter op dat moment opslaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij verwerken.
 13. Samengestelde, anonieme, niet persoonlijk herleidbare en niet-inhoudelijke gegevens over het gebruik van BUURbook kunnen door BUURbook beschikbaar worden gesteld aan derden voor onderzoek, voor beleidsverbetering of om onze diensten te verbeteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor rapportages over BUURstand, over het aantal BUURbookgebruikers, over de intensiteit van het gebruik of over het aantal geplaatste bericht(soort)en in een bepaald postcodegebied. Dit betreft nooit persoonlijke gegevens van gebruikers en dit doen we niet voor commerciële doeleinden.
 14. BUURbook treft passende technische en organisatorische maatregelen om gebruikersgegevens te beschermen en te beveiligen. Zo is BUURbook onder andere beveiligd middels een SSL- verbinding en wordt persoonlijke informatie zoals wachtwoorden versleuteld opgeslagen.
 15. BUURbook maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Bij een spammelding over uw bijdrage op BUURbook zal BUURbook beoordelen of er is voldaan aan deze gebruikersvoorwaarden. Indien dat niet het geval is kan BUURBook besluiten om uw bericht of reactie te verwijderen. U ontvangt hierover bericht.
 16. BUURbook maakt voor de opslag van haar data gebruik van servers van Nederlandse bedrijven gelegen op Nederlands grondgebied.
   
2.  Wederzijds recht op beëindiging en vergeetrecht

U kunt uw overeenkomst met BUURbook beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, met of zonder kennisgeving aan BUURbook door uw account te sluiten via ‘gegevens en instellingen’ of ons een verzoek te sturen via ons contactformulier. BUURbook kan omgekeerd deze overeenkomst op ieder moment met of zonder kennisgeving beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, door uw account te verwijderen (bijvoorbeeld als u zich niet aan deze overeenkomst houdt).

Na het sluiten van uw account worden uw profiel, uw profielpagina en uw berichtpagina’s en al uw reacties en likes op andere pagina’s binnen maximaal enkele uren verwijderd. Deze data is dan niet meer zichtbaar voor anderen. Deze data en de inhoud van door BUURbook aan u via onze e-mailserviceprovider verstuurde e-mails is dan nog wel aanwezig in backups op onze servers. Deze backups worden na maximaal 3 maanden verwijderd.
Realiseert u zich dat, wanneer u een bericht of informatie hebt geplaatst op BUURbook dit door uzelf of anderen kan worden gedeeld op BUURbook, met andere personen via e-mail of op andere sites op internet en dat dat op die andere sites of in e-mailaccounts zichtbaar blijft zolang het daar niet wordt verwijderd. Ook als u iemand een privébericht (BUURmail) heeft gestuurd blijft dit bericht voor die ander zichtbaar vergelijkbaar met een door u verstuurde e-mail.
 

3.  Recht op inzage gegevens en dataportabiliteit

Als u dat wenst kan BUURbook u een bestand sturen met al uw door BUURbook bewaarde gegevens en activiteiten, zoals geplaatste berichten, likes, etc. Neemt u hiervoor contact op via ons contactformulier. We sturen u dan binnen 30 dagen een bestand toe (of een link om dit bestand te downloaden) met de gevraagde gegevens.

U heeft nu het privacybeleid gelezen. Voor de volledige gebruikersvoorwaarden inclusief de privacy-overeenkomst klik hier
 
BUURbook BV, tevens handelend onder de naam MVDV BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50018272 en is statutair gevestigd aan de Ringdijk 19, 3053 KS te Rotterdam. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze gebruikers- en privacy-overeenkomst, kunt u een e-mailbericht naar ons verzenden via het contactformulier