Samenwerken aan de buurt

Gebruikersovereenkomst

Gebruikers- en Privacyovereenkomst BUURbook 24 mei 2018

Voor alleen ons privacybeleid klik hier

 1. Het doel van BUURbook.
Het doel van BUURbook is om gebruikers zoals bewoners, ondernemers, professionals, ambtenaren en organisaties uit verschillende buurten in Nederland in staat te stellen makkelijker samen te werken en onderling te communiceren over alles in hun omgeving.
BUURbook biedt daarvoor een interactief platform waarop informatie kan worden toegevoegd en gedeeld met andere gebruikers in hun buurt. Als een account is aangemaakt kan een gebruiker berichten plaatsen en ontvangen, op andere berichten reageren en mede-gebruikers uit de buurt een bericht sturen. Het delen van informatie doet BUURbook op het platform zelf, door gebruikers te mailen en via de app door een pushnotificatie te sturen als er een voor de gebruiker relevant nieuw bericht is.
Gewone berichten kunnen op BUURbook direct worden bekeken zonder in te hoeven loggen. Om gebruik te kunnen maken van de overige services van BUURbook, zoals het plaatsen en ontvangen van berichten is het nodig dat u zich registreert en uw persoonsgegevens kenbaar maakt. In dit reglement staat hoe wordt omgegaan met uw privacy en uw persoonlijke gegevens.
 
 1. Omvang en bedoeling.
Door te klikken op 'inschrijven' erkent de gebruiker dat de algemene voorwaarden van deze overeenkomst zijn gelezen en begrepen en dat deze akkoord gaat met deze gebruikers- en privacy-overeenkomst.
Deze overeenkomst kan af en toe tekstueel worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Als een wijziging gevolgen heeft voor de privacy of de wijze waarop we persoonsgegevens gebruiken zal deze wijziging bekend worden gemaakt via een kennisgeving op de website van BUURbook én via een mail aan alle gebruikers.
Deze gebruikers- en privacy-overeenkomst worden samen verder de BUURbook gebruikersvoorwaarden genoemd.
 
 1. Gebruiker-naar-gebruiker-communicatie en delen van informatie.
BUURbook biedt per berichtpagina een forum waar u kunt reageren op een bericht of op reacties van anderen. BUURbook biedt de mogelijkheid automatisch op de hoogte te blijven van bericht-updates via onze e-mailservice, er zijn koppelingen naar externe websites en door gebruikers toegevoegde foto’s en/of bijlagen. Over wijzigingen of reacties op pagina’s of berichten zal worden bericht naar uw BUURbookprofiel en andere onderdelen van de site, naar uw e-mailadres als u dat heeft aangegeven in uw profiel en als pushnotificatie naar uw mobiele telefoon als u de app gebruikt.
BUURbook-gebruikers die zich registreren kunnen op BUURbook gratis berichten plaatsen.
BUURbook kan elke berichtpagina sluiten of content hiervan verwijderen als de content deze overeenkomst of de (intellectuele) eigendomsrechten van anderen overtreedt.
Houd er rekening mee dat ideeën die u publiceert en informatie die u deelt, zichtbaar zijn voor andere gebruikers en door hen kunnen worden gebruikt. BUURbook kan niet garanderen dat andere gebruikers de ideeën en informatie die u op BUURbook deelt niet zullen gebruiken. Om die reden, als u ideeën of informatie hebt die u vertrouwelijk wilt houden en/of niet wilt dat anderen deze gebruiken, of die onderhevig zijn aan rechten van derden die kunnen worden overtreden als u deze deelt, moet u deze niet publiceren op BUURbook.
Specifiek voor het delen van  informatie die u niet openbaar zichtbaar wilt maken of voor het organiseren van een besloten feest of niet-openbaar evenement moet u kiezen voor ‘besloten groep’ of ‘BUURgroep’. U en de eventuele medebeheerders van deze groep zijn daarna zelf verantwoordelijk voor het toelaten van personen tot uw besloten berichtpagina of het delen van informatie hieruit.
We communiceren met u via e-mail, kennisgevingen op de BUURbook-website of via pushnotificaties naar onze app. Via ‘gegevens en instellingen’ kunt u wijzigen of en hoe veel en hoe vaak u gemaild wilt worden over welke soorten nieuwe berichten.
 
 1. Gebruiker geschiktheid.
Door zich in te schrijven op BUURbook verklaart u dat:
 
 1. u volledige controle en autoriteit heeft een overeenkomst aan te gaan en hierbij geen andere overeenkomst overtreedt waar u partij in bent
 2. u geen misbruik zult maken van BUURbook door als belanghebbende bijvoorbeeld speciaal verschillende accounts aan te maken ten einde uw invloed in uw buurt te vergroten.
 3. u geen rechten van BUURbook overtreedt, inclusief intellectuele eigendomsrechten zoals copyright of handelsmerken
 4. u de diensten van BUURbook niet gebruikt voor doeleinden die BUURbook schade kunnen berokkenen.
   
 1. Aanmeldingsgegevens.
Door zich in te schrijven op BUURbook verklaart u dat:
 
 1. u uw wachtwoord om in te loggen veilig en vertrouwelijk houdt
 2. u geen accounts van andere gebruikers zult gebruiken als u onverhoopt hun wachtwoord te weten komt.
 3. u verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt via uw account totdat u uw account sluit of bewijst dat de beveiliging van uw account buiten uw verantwoordelijkheid om in gevaar is gebracht. Als u uw account niet zelf kunt sluiten verzoeken wij u ons dit te laten weten via het contactformulier van BUURbook.
 4. u zich niet voordoet als iemand anders dan u bent of als zijnde de vertegenwoordiger van een organisatie die u niet werkelijk vertegenwoordigt.
   
 1. Licentie of garantie voor de content die u plaatst op BUURbook.
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud en informatie die hij/zij op BUURbook plaatst. Verder gelden de volgende bepalingen:
 
 1. wanneer u inhoud of informatie publiceert op een niet besloten berichtpagina, betekent dit dat u iedereen, inclusief gebruikers buiten BUURbook, toestemming geeft om die informatie te bekijken en te gebruiken, aan u te koppelen (d.w.z. aan uw gebruikersnaam en profielfoto) en verder te verspreiden.
 2. door via BUURbook gegevens te delen op internet kan het zijn dat u kosten voor uw rekening krijgt van uw via internet- of uw mobiele provider (voor het gebruik van uw mobiele telefoon bijvoorbeeld) en erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor deze kosten.
 
 1. Uw eventuele bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van BUURbook.
BUURbook is ontwikkeld voor en samen met haar gebruikers. Door via ons contactformulier of op andere wijze ideeën, suggesties, documenten en/of voorstellen voor verbetering van BUURbook in te dienen bij BUURbook erkent u en verklaart u zich akkoord dat:
 
 1. uw bijdrages voor verbetering in het contactformulier geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie bevatten van derden
 2. BUURbook niet verplicht is tot geheimhouding, expliciet of impliciet, met betrekking tot uw bijdrages voor verbetering
 3. BUURbook het recht heeft dergelijke bijdrages voor verbetering te gebruiken of openbaar te maken (of beslissen ze niet te gebruiken of openbaar te maken) voor welk doeleinde dan ook, op welke wijze dan ook
 4. BUURbook iets gelijksoortigs aan de bijdrages voor verbetering reeds in overweging of onder ontwikkeling kan hebben
 5. u onherroepelijk alle rechten op uw bijdrages voor verbetering toewijst aan BUURbook
 6. u geen recht hebt op vergoeding van BUURbook voor uw bijdrages voor verbetering.
   
 1. Veilig en prettig gebruik van BUURbook.
BUURbook is bedoeld om elkaar op de hoogte te houden over alles in de buurt. Alles is er op gericht om BUURbook veilig en prettig te houden, maar een garantie kan niet worden afgegeven. Uw hulp is nodig om BUURbook veilig te houden. Daarom moet u zich houden aan de volgende regels:
 
 1. U Plaatst geen berichten die niets te maken hebben met de buurt waar u het bericht plaatst.
 2. U plaatst geen commerciële berichten (zoals spam) op BUURbook en misbruikt de functionaliteiten van BUURbook niet om overmatige reclame te maken anders dan eenmalig per dienst of evenement een berichtpagina, een vermelding in de buurtgids of in de agenda.
 3. U verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt BUURbook niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder voorafgaande toestemming.
 4. U houdt zich op BUURbook niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
 5. U uploadt op geen enkele manier virussen of andere schadelijke code.
 6. U houdt uw inloggegevens vertrouwelijk en deelt deze niet met anderen. Omgekeerd vraagt U mensen niet om hun inloggegevens en u meldt zich niet aan als zijnde iemand anders.
 7. U zult geen gebruikers pesten, intimideren, beschadigen, beledigen of lastig vallen.
 8. Gebruik van BUURbook door een minderjarige laat onverlet de aansprakelijkheid van ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor hun kind. BUURbook kan de leeftijd van een gebruiker niet controleren en gaat er van uit dat de ouders of wettelijk vertegenwoordigers het computergebruik van hun kinderen in de gaten houden.
 9. U zult geen inhoud plaatsen die: haatdragend, discriminerend, bedreigend, beledigend, onvriendelijk, schokkend of pornografisch is, aanzet tot geweld of naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 10. U plaatst geen berichten namens derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties).
 11. U gebruikt BUURbook niet voor onwettige, criminele, misleidende, terroristische, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 12. U doet niets waardoor de correcte werking of weergave van BUURbook verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval, hackpoging of verstoring van paginaweergave of andere BUURbook-functionaliteiten.
   
 1. Privacy en bescherming van uw gegevens.
Teneinde het gebruik van BUURbook zo veilig en onbeperkt mogelijk te laten plaatsvinden waarborgt BUURbook de privacy van haar gebruikers. De verwerking van gegevens van onze gebruikers is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals vastgelegd in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder is het volgende van belang te weten:
 
 1. BUURbook is grotendeels ook zonder account toegankelijk. Dat betekent dat alle informatie op BUURbook openbaar toegankelijk is en door anderen kan worden bekeken. Het betekent ook dat organisaties als google toegang hebben tot deze informatie en data verzamelen tbv hun services.
 2. Als je iets wilt toevoegen aan BUURbook is het nodig een account aan te maken. Daarvoor vraagt BUURbook alleen die gegevens die nodig zijn om BUURbook goed te laten werken. Deze gegevens verkopen we niet en verstrekken we nooit zonder uw toestemming aan derden. U kunt ook inloggen met facebook, twitter, LinkedIn, Google+ of Microsoft. Als u dat doet vragen we bij deze partijen alleen die gegevens op die minimaal nodig zijn om een profiel aan te maken op BUURbook.
 3. De gebruikersgegevens, die BUURbook eventueel met uw toestemming (als uw een account aanmaakt) verkrijgt om BUURbook goed te kunnen laten werken zijn: uw forumnaam, uw postcode, email-adres, een foto en IP-adres en, als u ook berichten wilt plaatsen en de BUURstand wilt invullen: uw naam, straat en huisnummer en woonplaats en als u dat wilt de soort gebruiker anders dan bewoner (ondernemer, werkzaam bij een gemeente, etc), de naam van uw organisatie en uw functie bij deze organisatie.
 4. Van deze persoonsgegevens wordt, als u zich registreert als bewoner alleen uw forumnaam en profielfoto zichtbaar en alles wat uw verder zelf invult op uw profielpagina.
 5. Als u in uw gegevens aangeeft dat u een organisatie bent wordt ook zichtbaar de soort organisatie, de naam van uw organisatie en uw functie bij deze organisatie en de locatie van uw organisatie (tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt) en alles wat uw verder zelf invult op uw profielpagina.
 6. BUURbook registreert alleen de volgende informatie over haar gebruikers: wanneer u inlogt op BUURbook, als u een pagina liked, een bericht of bijlagen plaatst of reageert op een bericht of iemand een privébericht (BUURmail) stuurt, stemt op een poll of de BUURstand invult.
 7. Deze informatie wordt niet zichtbaar voor andere gebruikers van BUURbook met uitzondering van uw berichten, uw reacties op berichten, als u een reactie of een berichtpagina leuk vind of niet. Als u iemand een BUURmail stuurt krijgen alleen degene aan wie u deze BUURmail stuurt dat te zien. Als u een reactie of een ‘vind ik leuk’ geeft in een besloten groep, krijgen alleen de andere leden van deze besloten groep dat te zien.
 8. BUURbook werkt in elke buurt waar zij actief is met een communitybuilder, die actief nieuwe buren ‘werft’, verbindingen legt in de buurt en, als u daar toestemming voor geeft kan assisteren bij het gebruik van BUURbook door uw account over te nemen. Uw forumnaam en postcode is zichtbaar voor deze communitybuilder om te kunnen bepalen in welk postcodegebied nog nieuwe buren kunnen worden geworven. Overige privé-gegevens en -instellingen en persoonlijke berichten of buurgroepen zijn nooit zichtbaar voor deze communitybuilder, ook niet als u toestemming hebt gegeven voor assistentie.
 9. We delen uw persoonlijke informatie niet op andere wijze met derden zonder uw toestemming, tenzij:
  • wettelijk of door rechterlijke uitspraak vereist
  • noodzakelijk om onze gebruiksovereenkomst af te dwingen bij misbruik
  • dat nodig is om onze services uit te voeren omdat u wilt kunnen inloggen met facebook, linkedin, twitter, google+ of microsoft of iets wilt delen via facebook of twitter
  • om via onze mailserviceprovider e-mailberichten naar u te kunnen sturen om uw op de hoogte te kunnen houden van nieuwe berichten, reacties op uw berichten of op door u gevolgde berichten of bij belangrijke informatie, bijvoorbeeld een herziening van deze privacyvoorwaarden. Hiervoor delen we uw e-mailadres en de e-mail die we u sturen met onze mailserviceprovider.
 10. Bij gebruik van de knop: ‘mail een BUUR’ of ‘nodig meer buren uit’ verzamelt BUURbook geen e-mailadressen van contacten van haar gebruikers voor haar eigen promotie.
 11. BUURbook maakt voor analyse van websitebezoek gebruik van Google Analytics. Analytics verzamelt informatie en gebruiksstatistieken over BUURbook zonder bezoekers persoonlijk te identificeren. BUURbook heeft hierover een verwerkingsovereenkomst getekend met Google die inhoudt dat het IP_adres wordt gemaskeerd en dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten zoals advertenties, etc.
 12. Op BUURbook zijn knoppen opgenomen om pagina’s of reacties te kunnen delen op Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Als je op deze knoppen klikt en op facebook, respectievelijk twitter bent ingelogd verzamelen facebook respectievelijk twitter informatie over jouw surfgedrag op BUURbook. Wij hebben geen invloed op welke informatie facebook en twitter op dat moment opslaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van Facebook respectievelijk Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij verwerken.
 13. Samengestelde, anonieme, niet persoonlijk herleidbare en niet-inhoudelijke gegevens over het gebruik van BUURbook kunnen door BUURbook beschikbaar worden gesteld aan derden voor onderzoek, voor beleidsverbetering of om onze diensten te verbeteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor rapportages over BUURstand, over het aantal BUURbookgebruikers, over de intensiteit van het gebruik of over het aantal geplaatste bericht(soort)en in een bepaald postcodegebied. Dit betreft nooit persoonlijke gegevens van gebruikers en dit doen we niet voor commerciële doeleinden.
 14. BUURbook treft passende technische en organisatorische maatregelen om gebruikersgegevens te beschermen en te beveiligen. Zo is BUURbook onder andere beveiligd middels een SSL- verbinding en wordt persoonlijke informatie zoals wachtwoorden versleuteld opgeslagen.
 15. BUURbook maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Bij een spammelding over uw bijdrage op BUURbook zal BUURbook beoordelen of er is voldaan aan deze gebruikersvoorwaarden. Indien dat niet het geval is kan BUURBook besluiten om uw bericht of reactie te verwijderen. U ontvangt hierover bericht.
 16. BUURbook maakt voor de opslag van haar data gebruik van servers van Nederlandse bedrijven gelegen op Nederlands grondgebied.
10.   Wederzijds recht op beëindiging en vergeetrecht

U kunt uw overeenkomst met BUURbook beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, met of zonder kennisgeving aan BUURbook door uw account te sluiten via ‘gegevens en instellingen’ of ons een verzoek te sturen via ons contactformulier. BUURbook kan omgekeerd deze overeenkomst op ieder moment met of zonder kennisgeving beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, door uw account te verwijderen (bijvoorbeeld als u zich niet aan deze overeenkomst houdt).

Na het sluiten van uw account worden uw profiel, uw profielpagina en uw berichtpagina’s en al uw reacties en likes op andere pagina’s binnen maximaal enkele uren verwijderd. Deze data is dan niet meer zichtbaar voor anderen. Deze data en de inhoud van door BUURbook aan u via onze e-mailserviceprovider verstuurde e-mails is dan nog wel aanwezig in backups op onze servers. Deze backups worden na maximaal 3 maanden verwijderd.
Realiseert u zich dat, wanneer u een bericht of informatie hebt geplaatst op BUURbook dit door uzelf of anderen kan worden gedeeld op BUURbook, met andere personen via e-mail of op andere sites op internet en dat dat op die andere sites of in e-mailaccounts zichtbaar blijft zolang het daar niet wordt verwijderd. Ook als u iemand een privébericht (BUURmail) heeft gestuurd blijft dit bericht voor die ander zichtbaar vergelijkbaar met een door u verstuurde e-mail.
 
 1.  Recht op inzage gegevens en dataportabiliteit
Als u dat wenst kan BUURbook u een bestand sturen met al uw door BUURbook bewaarde gegevens en activiteiten, zoals geplaatste berichten, likes, etc. Neemt u hiervoor contact op via ons contactformulier. We sturen u dan binnen 30 dagen een bestand toe (of een link om dit bestand te downloaden) met de gevraagde gegevens.

        12. beperking van de aansprakelijkheid

BUURbook doet er alles aan haar website te beveiligen. Er bestaat echter geen 100% garantie dat niemand zich toegang verschaft tot gebruikersinformatie op BUURbook (of elders op internet) en deze openbaar maakt, wijzigt of vernietigt na een inbreuk van onze fysieke, technische of bestuurlijke beveiligingen. Als informatie zodanig vertrouwelijk is dat u absoluut niet wilt dat deze informatie ooit uitlekt raden we u dan ook aan deze informatie niet te delen via BUURbook (of elders op internet). Verder geldt het volgende:
 
 1. Mocht ondanks al onze beveiligingsinspanningen toch sprake zijn van een datalek dan stellen we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte zodra we dit ontdekken. In dat geval zullen we dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, we zullen u informeren over welke gegevens er gelekt zijn, in hoeverre deze openbaar zijn geworden, welke maatregelen wij hebben genomen om herhaling te voorkomen en wat u kunt doen om verdere schade of gevolgen te beperken. U heeft zelf uiteraard ook het recht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij onzorgvuldig met uw gegevens zijn omgegaan.
 2. BUURbook is niet aansprakelijk voor schade in het algemeen of speciale, incidentele, indirecte, strafrechtelijke of gevolgschade of verlies van gebruik, winst, opbrengsten of gegevens van u of een derde persoon als resultaat van uw gebruik van BUURbook, onze app, eventuele andere BUURbooktoepassingen, of door wat voor content of ander materiaal dan ook, geopend via of gedownload van BUURbook.
 3. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing, ongeacht of (1) u uw claim baseert op contract, onrechtmatige daad, statuut of een andere wettelijke theorie, (2) BUURbook wist of zou moeten geweten hebben over de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen, of (3) de beperkte middelen voorzien in deze sectie niet voldoen voor hun essentiële doeleinde; en
 4. Is niet van toepassing op alle schade die BUURbook u met opzet of bewust kan veroorzaken in overtreding van deze overeenkomst of geldende wetgeving, of zoals anderzijds opgelegd door de geldende wetgeving die niet kan worden afgewezen op basis van deze overeenkomst;
 5. Is niet van toepassing als u een afzonderlijke overeenkomst met BUURbook hebt afgesloten om diensten te kopen met een afzonderlijke aansprakelijkheidsbeperking die deze sectie overtreft met betrekking tot deze diensten.
​BUURbook BV, tevens handelend onder de naam MVDV BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50018272 en is statutair gevestigd aan de Ringdijk 19, 3053 KS te Rotterdam. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze gebruikers- en privacy-overeenkomst, kunt u een e-mailbericht naar ons verzenden via het contactformulier