Plan of bericht | discussie, nieuws, verhaal
27 februari | 10:12 uur
BUURbook | oprichter, BUURbook
Bewonersinitiatieven, hoe faciliteer je ze?
Bewoners hebben genoeg ideeën maar slechts weinig tijd. Werk, sport, kinderen, sociale contacten.. Daardoor horen wij nogal eens verzuchten dat bewoners niet (meer) betrokken zijn bij hun buurt en stranden initiatieven vaak al in de ideefase. Omgekeerd komen de goede bedoelingen van professionals nogal eens te weinig uit de verf of worden deze door bewoners niet eens opgemerkt. Er is kortom sprake van een mismatch. Een betere en slimmere buurt begint met het overbruggen van deze mismatch.
 
Online sla je zeven vliegen in één klap
Het helpt bewoners enorm als ze elkaars initiatieven kunnen zien, elkaar online kunnen vinden en zien dat professionals voor hen klaarstaan als dat nodig is. Daarvoor is het essentieel alle informatie en discussie online, open en transparant samen te brengen. Wat dat concreet oplevert?
  1. Je kunt makkelijker meer initiatiefnemers helpen en je hulp wordt zichtbaar voor de hele buurt in plaats van alleen voor de initiatiefnemers.
  2. Je inspireert andere bewoners, die anders misschien niet mee zouden doen: een verbreding van de participatie.
  3. Je bevordert de onderlinge kennis- en informatie-uitwisseling in en over de buurt.
  4. Je stimuleert het vertrouwen tussen bewoners en professionele organisaties.
  5. Hoe makkelijker en transparanter de communicatie, hoe efficiënter het proces.
  6. Bundeling van de kennis van bewoners leidt tot rijkere plannen.
  7. Bewoners komen meer met elkaar in contact: goed voor de sociale cohesie. Dat voorkomt eenzaamheid in de volgende generatie.
Zeven vliegen in één klap dus!
 
Online en offline versterken elkaar
Online wordt de betrokkenheid van bewoners en professionals dus voor iederéén zichtbaar. Je kunt als bewoner je mening geven op het moment dat jij dat wilt: je hoeft er de deur niet voor uit om op een bewonersavond in een microfoon je zegje te mogen doen.
Ook professionals krijgen online meer kans hun kennis in te brengen, te zien wat er speelt, hun eigen ideeën te toetsen en waar mogelijk bewoners-initiatieven te helpen. Vervangt online offline dan? Nee! Online contact versterkt en bevordert offline ontmoetingen. Omgekeerd kunnen offline discussies en informatie-uitwisseling online worden onderhouden en verbreed.
 
Niet overnemen, wél faciliteren
Waar hebben bewoners concreet behoefte aan als ze iets willen veranderen? In de eerste plaats aan elkaar. Dat ze elkaar makkelijk weten te vinden in hun buurt. Op de tweede plaats hebben ze behoefte aan feitelijke informatie. Technisch, financieel, ruimtelijk, juridisch, etc.
Als professional kun je bewoners dus helpen door ze de juiste informatie te verschaffen, door ze de weg te wijzen, ze met de juiste ambtenaren of bestuurders te verbinden, ze te wijzen op andere, vergelijkbare initiatieven in hun buurt, etc. Schuif eventueel aan bij een initiatief op het moment dat dat gewenst is. Of stel vergaderruimte, koffie en eventueel een projectleider beschikbaar die de ambtelijke of technische kant van een initiatief ondersteunt als dat gewenst is. Daarmee voelen bewoners zich enorm gesteund en serieus genomen.
Van belang hierbij is in alle gevallen dat het initiatief van de bewoners blijft, dat zij planeigenaar blijven als ze dat willen. Anders verdwijnt hun energie als sneeuw voor de zon.
 
Aan de slag!
Hoe krijg je dit nu concreet? BUURbook helpt je daarbij. Niet alleen goed voor een buurt, ook nog eens leuk voor jezelf. Aan de slag dus! Lees hier hoe of neem contact op!
lees verder