Mijn Buur
Buitenwacht
Buitenwacht
administratie, Stichting De Buitenwacht
Bosboom Toussaintstraat 67, Dordrecht
Over Buitenwacht
Centrum voor Ontmoeting, Ontwikkeling, Opkomen voor jezelf en de ander, Organiseren van zingeving en viering en Ontvangsten door verhuur ruimtes
Doelstellingen en activiteiten 
 
De Buitenwacht organiseert een groot scala aan activiteiten en projecten. Deze zijn onder te delen vijf O’s:
a. Ontmoeten
b. Ontwikkelen
c. Opkomen voor jezelf en de ander
d. Organiseren van zingeving en viering
e. Ontvangsten door verhuur ruimten
 
a. Ontmoeten 
De Buitenwacht stimuleert dat mensen uit verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact komen en samen activiteiten ondernemen. In De Buitenwacht vinden ontmoetingen van mensen plaats die elkaar niet zo gauw tegenkomen Hierdoor komt er meer begrip voor elkaar en voor elkaars situatie. Het heeft tot gevolg dat mensen uit vele culturen meer samen optrekken en initiatieven voor de wijk opzetten. De Buitenwacht ondersteunt mensen in hun ontwikkeling en emancipatie en stimuleert hen tot een bredere deelname aan de samenleving.
 
b. Ontwikkelen 
De Buitenwacht stimuleert dat mensen aan de basis ook met hun beperkingen, mindere kansen of mogelijkheden, een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dat kan door actief te zijn in De Buitenwacht of door vanuit De Buitenwacht de kracht of steun te vinden elders actief te worden. Cursussen die gegeven worden in De Buitenwacht geven mensen houvast om zich verder te ontwikkelen en zelfredzaamheid en weerbaarheid te kweken. Mensen worden gestimuleerd en ondersteund in het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van eigen initiatieven.
 
c. Opkomen voor zelf en de ander 
De Buitenwacht is een organisatie die van oudsher opkomt voor de mensen aan de basis. In De Buitenwacht worden de deelnemers ondersteund in de wirwar van allerlei bureaucratische regels en procedures. Nadruk bij de ondersteuning is allereerst voorzien in je eerste levensbehoeften en voorkomen dat de mensen dieper in de goot belanden. Dit wordt versterkt door onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal. Daarnaast heeft De Buitenwacht een signaalfunctie naar de samenleving en worden schrijnende situaties en aangekaart en opgepakt.
De taak van De Buitenwacht is om mensen aan de basis bij elkaar te brengen zodat zij minder afhankelijk worden. De Buitenwacht moet bewaken dat de overheid en instellingen een prestatie leveren als dat van de mensen ook wordt verwacht. De Buitenwacht moet naast mensen staan die aan de overheid iets duidelijk willen maken. Zij moeten erbij ondersteund worden, maar moeten wel vanuit hun eigen kracht kunnen spreken. De Buitenwacht helpt de deelnemers bij het terugwinnen van hun zelfvertrouwen, waardoor zij vanuit hun eigen kracht weer met een bepaalde situatie kunnen omgaan.
 
d. Organiseren van zingeving en viering 
Zingeving, religie of levensbeschouwing nemen een belangrijke plaats in het leven van mensen. Vroeg of laat worden mensen geconfronteerd met vragen als: Wie ben ik? Welke zijn mijn mogelijkheden? Hoe kan ik iets voor iemand betekenen? Wil ik iets voor iemand betekenen? Hoe geef ik inhoud aan mijn leven? Door wie of wat laat ik mij inspireren? Om deze eigen zingevingvragen te bespreken en verdiepen, om elkaar te begrijpen en van elkaar te leren en om tegenstellingen te overbruggen werkt De Buitenwacht projectmatig aan activiteiten op het gebied van zingeving. De Buitenwacht wil voor mensen die vanuit de kerken geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken een proces van bewustwording op gang brengen. De Buitenwacht gaat de dialoog aan, verschillen worden niet uit de weg gegaan, niet bestreden maar gevierd.
 
e. Ontvangsten door eigen verhuur 
De Buitenwacht biedt ruimte aan verschillende organisaties en bewonersgroepen. Er zijn verschillende tarieven afhankelijk van de inkomsten van de organisaties die willen huren. Ook gebeurt het bij vergelijkbare doelstellingen van de Buitenwacht dat de ruimte om niet ter beschikking gesteld wordt aan organisaties die (nog) geen eigen middelen ter beschikking hebben
lees verder
Berichten van Buitenwacht