Samenwerken aan de buurt

Activiteit met datum | bijeenkomst
15 november | 10:54 uur
Uitbreiding parkeerplaatsen oostkant binnenstad, nieuwe variant
Wij willen u allemaal hartelijk danken voor alle reacties op de schetsontwerpen van de parkeerplaatsen Binnenstad- Oost- Heeswijkerpoort.

Wat vooraf ging
Op 1 juni jl. zijn we tijdens een online bijeenkomst in gesprek gegaan met omwonenden van beide locaties. De voorkeur werd uitgesproken de 30 te realiseren parkeerplaatsen te verdelen over beide locaties en voor beide locaties verschillende ontwerpen te maken. De opname van deze avond is terug te kijken via: https://youtu.be/D7KeX9C_4F8. De link naar de presentatie zoals we die vertoonden: https://prezi.com/view/EWCQbPKQaeKKCCsu2tLw/. Voor de zomer zijn twee varianten voor de Heeswijkerpoort en één voor de Joop Westerweelstraat gedeeld per brief (direct omwonenden), BUURbook en de gemeentelijke website. Het idee was om na de zomer door te gaan met een voorkeursvariant, maar door de hoeveelheid aan opmerkingen voor Heeswijkerpoort hebben we besloten nog een derde variant toe te voegen.
Extra variant Heeswijkerpoort
Op basis van alle ontvangen input en reacties hebben wij voor de Heeswijkerpoort een derde variant toegevoegd. Zo kunnen we via een nieuwe poll vragen welke variant uw voorkeur heeft. Ook is een vierde optie toegevoegd zodat negatieve stemmen (geen van de drie varianten genieten de voorkeur) ook een plek krijgen.
Aanpassingen ontwerp Joop Westerweelstraat
Voor de Joop Westerweelstraat is het bestaande ontwerp aangepast. Alle wilgen blijven gehandhaafd, maar drie hoge bomen verdwijnen. Deze drie hoge bomen verkeren in slechte staat. Alle 15 parkeerplekken worden in een keer aangelegd. Voorheen hebben we geopperd te starten met de helft, maar dat is in dit ontwerp niet heel efficiënt. 
Reageren
Wij zien uw reactie of stem graag voor 29 september tegemoet. Daarna zullen wij een variant met eventuele aanpassingen uitwerken en doorrekenen. U kunt uw reactie ook mailen naar binnenstad@montfoort.nl. Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk vóór maandag 29 september 2021.
Vervolg proces
Na twee weken maken we wederom de balans op en werken we een voorkeursvariant uit. Deze variant delen wij wederom op Buurbook. In de tussentijd zal de raad worden gevraagd budget vrij te geven voor de uitvoering. Het kredietvoorstel wordt eerst besproken in de commissie ruimte van maandag 20 september en naar verwachting neemt de gemeenteraad op 27 september een besluit. Het raadsvoorstel is te vinden via https://montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl en is inmiddels ook gedeeld door een van de deelnemers op BUURbook.

Direct omwonenden ontvangen deze week de informatie ook per post thuis.
lees verder
Heeswijkerpoort, 3417 VE Montfoort, Nederland
 
Op basis van alle ontvangen input en reacties hebben wij voor de Heeswijkerpoort een derde variant toegevoegd. Via een nieuwe poll kunt u uw voorkeur voor een van de varianten aangeven, deze keer is ook een vierde optie toegevoegd zodat u kan aangeven dat geen van de drie varianten de voorkeur heeft. Ik heb de voorkeur voor: