Samenwerken aan de buurt

Plan of bericht | openbare ruimte
1 oktober | 12:26 uur
Geen P in ons Groen!
De eventuele aanleg van parkeerplaatsen voor Plaswijckpark MAG NIET TEN KOSTE GAAN VAN ONS OPENBAAR GROEN! Geen-P-in-ons-Groen!
Bent u het daarmee eens? Steun ons dan en TEKEN DE PETITIE!

12 september 2017 is er een extra vergadering van de gebiedscommissie gehouden waarin bewoners zijn gehoord voor de GC haar advies naar wethouder Pex Langenberg definitief maakt.
De voorlopige teneur: unaniem géén parkeerplaatsen ten koste van ons openbaar groen, inzetten op beheersmaatregelen en een voorzichtige voorkeur voor het op termijn realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein Plaswijck icm de tennisvereniging.
Goed nieuws dus voorlopig! Maar blijf de petitie tekenen want het advies van de GC kan door de wethouder genegeerd worden. Hoe meer handtekeningen we verzamelen hoe beter dus!

Geen P in ons Groen is het gezamenlijke initiatief van bewoners van Schiebroek, BOPP, geenP in het Park en LIS.

De gemeente Rotterdam overweegt om een parkeerterrein van 200-300 plekken aan te leggen in de Meidoornweide, het Berg- en Broekpark, aan de Bovenkruierlaan of de Jasonweg.
Geen P in ons Groen vindt dit geen duurzame oplossing. Het is, in strijd met het (groen)beleid van de gemeente en het is niet in het belang van de bewoners.
Er zijn voldoende (beheers)maatregelen mogelijk om de bezoekersstromen goed te regelen, te sturen en beïnvloeden zonder dat dit ten koste gaat van ons openbaar groen.

Dus: Geen P in ons Groen!
 
Teken onze petitie!

https://petities.nl/petitions/geen-p-in-ons-groen

Voor meer informatie zie ook:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plaswijckpark/?

https://gebiedscommissies.raadsinformatie.nl/vergadering/437968/Documenten%20parkeerproblematiek%20Plaswijckpark%2007-07-2017

Deze pagina is ooit begonnen omdat de gemeente destijds 34 parkeerplaatsen wilde aanleggen in de Meidoornweide, zie hieronder de oorspronkelijke tekst. Inmiddels is de gemeente van mening dat er 200-300 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd.

Oorspronkelijke tekst van deze pagina:
De gemeente wil 34 extra plekken op de parkeerplaats in de Meidoornweide. 34 extra plekken is niet de oplossing voor de verkeerschaos in de wijk. We willen  een echte integrale oplossing!De groei van de bezoekersaantallen van Plaswijckpark betekent voor onze wijk rond de Meidoornweide heel veel extra verkeer. Bezoekers van Plaswijckpark rijden zoekend naar een parkeerplaats door de wijk terwijl er om 11 uur al geen plek meer te vinden is. Door het parkeren aan beide zijden van de smalle straten kunnen auto’s elkaar niet passeren. Bezoekers parkeren in bochten, op stoepen, blokkeren de doorgang of opritten. Dat leidt tot chaos en gevaarlijke situaties met als dieptepunt dat onlangs een kind is aangereden.
De overlast bestaat uit:
 •  Gevaarlijke verkeerssituaties
 •  Afval, zoals vieze luiers en blikjes of flesjes op straat en in de heg
 • Ambulance en brandweer kunnen onze straten niet bereiken
 • Hufterig gedrag door gefrustreerde automobilisten op zoek naar een parkeerplek
   
De overlast  is de  laatste jaren  explosief gestegen. De vernieuwing en uitbreiding van Plaswijckpark is daar de belangrijkste reden van. Een ander is dat in 2010 het eenrichtingverkeer op de Adrianalaan verdwenen is. De drukte is sinds de opening van de binnenspeeltuin niet beperkt tot de zomer. Het hele jaar door, ook met slecht weer, is het druk en  heeft de buurt last van  verkeerschaos.
De gemeente wil nu de parkeerplaats op de Meidoornweide met nog eens 34 plaatsen uitbreiden. Een aantal jaar geleden is de parkeerplaats ook al uitgebreid en dat heeft geen oplossing geboden terwijl er wel weer een deel van een mooi groen park is opgeofferd. Waar houdt het op?
Wij geloven er niet in dat alleen  uitbreiding van  parkeerplaatsen de verkeerschaos oplost!
Waar geloven wij dan wel in?
Wij geloven in een integrale aanpak van het probleem: voorkomen, begeleiden, gelegenheid, handhaven.
 •          Stimuleer het gebruik van openbaar vervoer
 •           Begeleidt het verkeer m.b.v. duidelijke wegwijzers/personeel naar de beschikbare parkeerplaatsen
 •           Biedt eenvoudige gelegenheid om te parkeren direct langs de route naar Plaswijckpark
 •           Spreid het parkeren over meer locaties, voorkom concentratie van verkeer in de wijk
 •           Gebruik de bestaande parkeerruimte, zoals bij de nieuwbouw van de Stichting Pameijer aan de Aleyda van Raephorstlaan
 •           Handhaaf in de wijken met de nadruk op onveilig geparkeerde auto’s
 •           Bedenk samen met de bewoners plannen voor eventuele alternatieve locaties waar geparkeerd kan worden 
Praat mee op Buurbook en met de Gebiedscommissie!
Op 8 juli organiseert de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek een bewoners avond om te praten over de geplande uitbreiding van de parkeerplaats op de Meidoornweide. Kom ook en praat mee. Zie bijgaande brief van de Gebiedscommissie rechtsonder.
Geef ook je mening hier op Buurbook zodat we in de gesprekken met de Gebiedscommissie alle goede ideeën uit de buurt mee kunnen nemen. Geloof je ook niet in alleen uitbreidingen van  parkeerplaatsen als oplossing , laat ons het weten.
 
Met vriendelijke groet,
BOPP (Bewoners Organisatie Parkeerproblemen Plaswijckpark)

geenpinonsgroen geenp geen-p geen-p-in-ons-groen
lees verder
Ringdijk 18-22, 3053 Rotterdam, Nederland